logo2-white

Gegevensbescherming en privacy bij aanwerving

Verantwoordelijke voor verwerking van de gegevens:

Uw persoonsgegevens worden door NV Cartonnage Lammerant verwerkt.

Contactgegevens:

Z.I. de l’Europe, 3

7900 Leuze-en-Hainaut

 

Voor wie is ons beleid met betrekking tot gegevensbescherming bedoeld?

Dit beleid is bedoeld voor alle personen die interesse tonen in ons bedrijf, en zij die ons een motivatie brief en/of een curriculum vitae sturen in het kader van een mogelijke aanwerving.

 

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Naam, voornaam, taal, telefoonnummer (vaste lijn/GSM), geboortedatum, (e-mail)adres, vrijetijdbesteding. Indien mogelijk zullen we ook de datum van de ontvangst van de persoonsgegevens, en/of de datum van de eventuele aanpassingen van die gegevens bewaren.

 

Wat is het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, en wat zegt de wetgeving ?

Met uw toelating (wettelijke basis : art 6a van verordening Gegevensbescherming) :

  • Wanneer U ons vragen stelt via onze website.
  • Wanneer U ons uw motivatiebrief en curriculum vitae via onze website doorstuurt, of per post verstuurt, of bij onze loket neerlegt.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden gedurende 1 jaar bewaard.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

Uw persoonsgegevens worden op een vertrouwelijke manier verwerkt.  We stellen alles in het werk, om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat uw gegevens veilig bewaard worden.

 

Wat zijn uw rechten ? Hoe kunt U deze uitoefenen ?

Op basis van de verordening Gegevensbescherming, beschikt u over het recht tot toegang en aanpassing van uw persoonsgegevens. U beschikt ook over het recht om te worden vergeten, op basis van de bestaande wettelijke voorschriften. In geval van betwisting met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen, tot een oplossing gevonden wordt.  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens over te dragen.

 

Om deze rechten uit te oefenen :

Gelieve een schriftelijke aanvraag, met een bewijs van uw identiteit, te sturen naar : Cartonnage LAMMERANT - Z.I. de l’Europe, 3 te 7900 Leuze-en-Hainaut, of per mail : info@lammerant.be. Uiteraard beschikt u altijd over een beroep bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer op commission@privacycommission.be.